Events

May Half Term

27th May 2024 until 31st May 2024
×

May Half Term

27th May 2024
until 31st May 2024

Prom – Year 11

27th June 2024
×

Prom – Year 11

27th June 2024

Training Day

1st July 2024
×

Training Day

1st July 2024

Parents’ Evening – Year 10

4th July 2024
×

Parents’ Evening – Year 10

4th July 2024

Disaggregated Day – School Closed

22nd July 2024 until 23rd July 2024
×

Disaggregated Day – School Closed

22nd July 2024
until 23rd July 2024

Summer Holidays

24th July 2024 until 30th August 2024
×

Summer Holidays

24th July 2024
until 30th August 2024

Return to School

2nd September 2024
×

Return to School

2nd September 2024

Y6 Open Evening

10th October 2024
×

Y6 Open Evening

10th October 2024

Training Day

18th October 2024
×

Training Day

18th October 2024

Autumn Half Term

28th October 2024 until 1st November 2024
×

Autumn Half Term

28th October 2024
until 1st November 2024

1 2 3